Aplikačný software, 1. ročník
Aplikačný software, 2. ročník
Aplikačný software, 3. ročník
Webový server Apache
Jazyk PHP
Databázový systém MySQL

  • Základy telekomunikačných sietí
  • VoIP – telefonovanie cez internet a jeho praktické využitie