Časť vyhradená pre funkcie
V tejto časti sa nachádzajú interaktívne cvičenia z konštrukčnej geometrie.

Aby ste mohli pracovať s interaktívnymi zadaniami v tejto časti, potrebujete mať nainštalovanú voľne dostupnú JAVU (stiahnuť sa dá napr. tu www.java.com )

Pre ideálnu prácu si zväčšite pracovné okno na celú obrazovku. Ružovou farbou sú naznačené objekty, ktoré treba zostrojiť.