Cieľom je poskytnúť informácie ako sa stať úspešným, o efektívnom riadení malej firmy až po vedenie výkonného tímu. Vytvoriť základného sprievodcu k dokonalému manažmentu. Vysvetliť stratégiu podnikania, finančného a znalostného manažmentu, vplyv nových technológií a základ riadenia zdrojov a operácií. Naučiť ako si pripraviť vystúpenia a viesť porady, budovať tím a podporovať rast ľudí, riešiť problémy a uskutočňovať zmeny. Vytvoriť plán vlastnej kariéry.
Cieľom moduluje naučiť sa založiť firmu a začať podnikať, či už ako fyzická alebo právnická osoba. Obsahom modulu je k tomu potrebný komplexný súhrn poznatkov. Poznanie základov právnych foriem podnikania, tvorba podnikateľského plánu, výber pracovníkov, prehľad potrebných účtovných a daňových zákonov môže posmeliť aktívnych ľudí – buď tých, ktorí prišli o prácu alebo absolventov škôl, aby si založili vlastný podnik. Poznatky o evidencii a stave majetku, inventarizácii umožnia o ňom získať prehľad a na základe toho sa rozhodnúť o ďalšom rozširovaní portfólia firmy. Vedomosti z účtovníctva a následne vypracovania daňového priznania a výkazov môžu byť podkladom k samostatnému vedeniu účtovníctva vo firme alebo pri odbornej kontrole (v prípade zadania vedenia účtovníctva inej osobe). Obsahom modulu je aj získanie poznatkov o výbere pracovníkov, ich zaškolení, motivovaní a vyhodnocovaní ich práce.
Modul je určený pre obchodných zástupcov, predajcov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na predaji a prichádzajú do styku so zákazníkmi. Absolvent kurzu získa teoretické a sčasti aj praktické skúsenosti o zákonitostiach trhu, nástrojoch marketingu a správaní zákazníkov. Nebude mať problém viesť obchodnú korešpondenciu, uzatvárať kúpne zmluvy a orientovať sa v rôznych formách a možnostiach platobného styku.