Modul poskytne študentom základné poznatky z oblasti teórie práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, daňového práva a z oblasti podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb. Cieľom je, aby absolventi získali prehľad o základných právnych predpisoch a prakticky ich vedeli uplatniť.