Absolvent kurzu si osvojí vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu s digitálnou fotografiou na PC a prípravu pre jej ďalšie využitie. Získa znalosti v problematike farieb, rozlíšenia a formátov digitálneho obrazu, prehľad v konštrukcii, parametroch a používaní digitálnych fotoaparátov a skenerov a znalosti v oblasti potrebných parametrov a nedostatkov, ako aj možností úprav digitálnych fotografií.
Cieľom modulu je oboznámiť absolventa s problematikou prípravy, spracovania a finalizácie grafiky s dôrazom na praktickú znalosť editačných postupov pri práci v poloprofesionálnych a profesionálnych programoch.