Český preklad CCNA Exploration 1-Základy sietí, CCNA Exploration 2 - Smerovanie, koncepcie a protokoly
Autor : Miroslav Páv